Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Nigis Mikajas
Country: Rwanda
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 5 October 2015
Pages: 378
PDF File Size: 19.37 Mb
ePub File Size: 5.41 Mb
ISBN: 428-6-76971-876-1
Downloads: 8160
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tobei

Potom skoi uvis i nestane u jami.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Alternativno, ako okrenete vrhove prstiju prema palcu, pravei tako neku vrstu gesta sa znaenjem “OK” i govorei uz upotrebu tog poloaja, delovaete autoritativno, ali ne i agresivno.

Ako vam se ovo desi, uzmite svojom Ievom rukom desnu ruku druge osobe, poloite je pravilno u svoju desnu ruku i s osmehom recite: Ovaj gest, s prekrtenim rukama i podignutim palcima, po-Jcazuje da se on osea “kul” i smatra da dri situaciju pod kontro-lom.

Ono bi trebalo da se uje. Ret-jcokad prekrta ruke na grudima, kako ne bi ispoljio ni najmanji nagovetaj nervoze. Prodavce ue da, ako iniciraju rukovanje s klijentom kod koga su banuli nena-javljeni ili nepozvani, to moe da proizvede negativan rezultat, jer kupac moda ne misli da su dobrodoli i osea se primoran na rukovanje. Rej Berdvistel je ustanovio da je osmehivanje meu pripadnicima srednje klase najesce u Adanti, Luisvilu, Memfisu, Nevilu i ve-em delu Teksasa. Kad joj stvarnost dopre do mozga, njen smeh se pretvara u pla.

Pre pronalaska radija, komuniciranje se veinom odvijalo pi-smenim putem, preko knjiga, pisama i novina, to je znailo da su i runi politiari i loi govornici, poput Abrahama Linkolna, mogli da imaju uspeha ukoliko su posedovali istrajnost i itakru-kopis. To je nain naglaavanja njihove en-stvenosti ili nagovetavanja da dozvoljavaju da se njima domini-ra. Zato se zadovoljni ljudi jo vie smeju kad piju alkohol, dok oni nezadovoljni postaju jo vie utueni ili ak nasilni.

Moe da prati televizijski program dok razgo-vara telefonom i oslukuje razgovor koji se odvija iza nje, i da uzsve to pijucka kafu.

  JUNKERS EUROMAXX MANUAL PDF

Pri intenzivnim lanim osmesima, takode mogu da se pojave borice oko oiju i podignuti obrazi, zbog ega izgleda kao da se oi kontrahuju i da je osmeh iskren. Ovo je dalji roak Mrtve ribe, mada krui i manje vlaan i lepljiv na dodir.

Ruke su definirivni alatke u evoluciji oveka i izmeu mozga i ruku postoji vie veza nego izmeu bilo koja druga dva dela tela. Procenio je da prosena oso-ba izgovara rei tokom ukupno deset do dvanaest minuta u toku dana, a da prosena reenica traje svega oko 2,5 sekundi.

Kod iskrenog osmeha, obe modane hemisfere nalau obema stranama lica da deluju simetrino. Adam je visok cm i zgodan, dobro se oblai i svakako deluje kao uspean PR ovek. Explore the Codic Gift Guide. Ova knjiga e vam pokazati ta propustate. Skoro svaki put sam mogao da predvidim koja e da pristane na ples a koja nee.

Ono to mukarci moraju da shvate jeste da duho-viti mukarci veini ena deluju privlanije. Da je bio stvaran dogaaj, moda bismo preli u modalitet plaa, a organizam bi i tada lucio svoje endorfine.

Definitivni vodic kroz govor tela

Nae disanje se ubrzava, vodiv je odlina veba za dijafragmu, vrat, eludac, lice i ramena. Inicijator pokuava da pokae prisnu povezanost s primaocem, dok isto-vremeno nastoji da kontrolie njegov pokret.

Drugim reima, bez obzira na to da li smo toga svesni ili ne, automatski kopiramo izraze koje vidimo. Alternativno, pre upoznavanja, jednostavno za-mislite da drite dlanove ispred otvorenog plamena.

Proksor Ulf Dimberg, s Univerziteta u Upsali, u Svedskoj, sproveo je eksperiment koji je otkrio kako tel nesvesni um vri direktnu kontrolu nad naim facijalnim miiiima. Kad je dlan okrenut nanie, time pokazujete da imate vlast. Rezultat toga je da mukarci kfoz gube nit dok ene pokuavaju da komuniciraju s njima.

Shvatie da je potrebno da zauzme drugaiji pristup ukoliko eli da ga publika aktivno slua. Dlanovi sadre vise znojnih lezda nego bilo koji drugi deo te-la i to je razlog to su oznojeni dlanovi toliko oigledni. Bus i Toni Bler prezentovali su medijima imid mone alijanse koja je bila “je-dinstvena i ravnopravna”, ali poblia analiza fotografija pokazu-je snano Ttela nastojanje da deluje nadmono.

Takoe oseam da defknitivni ponekad prijateljski raspoloeni, drueljubivi i otvoreni prema drugima, ali da ponekad umete da budete i suzdrani, rezervisani i oprezni. Ukoliko, meutim, kae da se slae s onim to ste rekli, pre e biti da lae, zato to su njegove defimitivni i gestovi nepodudarni. Bob Hok je jed-nom prilikom 14pravdao poveanje plate politiara poredei njiho-ve plate s platama direktora u korporacijama.

  LUBBEN SOCIAL NETWORK SCALE PDF

Dokazi ukazuju na to da je vrlo mogue da je posredi genetski gest koji ne moe da se menja. Kako se saoptavaju dominacija i kontrola Rukovanje koje iskazuje potinjenost Kako da stvorite jednakost Kako da stvorite bliskost Definiitvni da razoruate silediju Hladno, vlano i lepljivo rukovanje Osvajanje prednosti leve strane Rukovanje izmeu mukaraca 1 enaDvorunik.

Pretpostaviemo da u svakom primeru upotrebljavate isti ton, iste rei i isti izraz lica, gkvor da sve to menjate jeste poloaj vaeg dlana. Iako nije bilo nikakve razlike u sudu ispitanika u pogledu hu-moristinosti skea, oni koji su ga gledali sami smejali su se znat-no manje od onih koji su ga gledali u drutvu druge osobe, bez obzira na to da li je posredi bio neznanac ili prijatelj.

Ruke prekrtene na grudimaObe ruke prekrtene na grudima predstavljaju pokusaj stavljanja barijere izmeu te osobe i nekog ili neega to joj se ne dopada.

Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download | bangkorasu

Takoe, druga grupa je imala kritinije miljenje o predavanju i predavau. Va mozak je ispustio u va sistem endorfinc, koji su vam pruili ono to se nekad opisivalo kao “prirodna opi-jenost” i isti je doivljaj koji ima narkoman poto uzme drogu. To objanjava zato ena na nekoj sedeljki oas posla shvati odnose ostalih parova koji se tu nalaze – ko se svaao, ko se kome dopada, i tome slino. Kao defiintivni, nauili smo da taj gest uinimo manje oiglednim, tako to smo malo opustili ruke bodic kombmovali ga s prekrtenim nogama.